Vad består cykelvasan av för underlag?

  • Vägen till Mora består av 89 km skogsväg eller grus, och 7 km asfalt. 

    Skogsvägarna är bland annat uppbyggda trallar över myrmarker,  stigar genom ljusa tallskogar, förbi fäbodstugor och ängsmark. Sedan finns det också en del grusvägar.

  • Fick du svar på din fråga?