Finns det kvinnoled i Cykelvasan?

  • Det finns kvinnoled i Cykelvasan 90 och i Cykelvasan Öppet Spår sommar 2024. I Cykelvasan 90 kan man som kvinna välja mellan grupp 18, 30 och 42 efter den kapacitet man har i Cykelvasan Öppet Spår mellan grupp 6 och 17. Valet gör man vid anmälan eller i ett senare läge på Dina Sidor.

  • Fick du svar på din fråga?