Vad används Vasa ID till?

  • För att identifiera dig i all administration som rör våra lopp och för att arrangörer av seedningslopp enkelt ska kunna meddela dina resultat till oss. 

  • Fick du svar på din fråga?