Hur ser första backen ut?

  • Första backen är ca 2 km lång med en stigning på 178 meter. Lutningen varierar med korta partier där lutningen är väldigt svag till partier som är brantare. Längs hela sträckan finns en hårdgjord skogsbilväg/grusväg där 3–4 cyklister kan cykla i bredd. Vid sidorna av denna grusväg finns gott om plats att gå med cykeln.

  • Fick du svar på din fråga?