Hur jobbar Vasaloppet med hållbarhet?

  • För oss handlar ett hållbarhetsarbete om miljöperspektivet, det sociala perspektivet och det ekonomiska perspektivet. Överlag betyder en hållbar utveckling att jordens resurser ska räcka för fler än oss själva och ansvaret är gemensamt för alla oavsett kön, ålder, folkgrupp och land.

    Vasaloppets hållbarhetsstrategi hjälper oss att prioritera och på ett effektivt sätt ta oss an viktiga utmaningar. Läs mer här: http://www.vasaloppet.se/om-oss/hallbarhet/ 

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Vilken information saknar du?