Är Vasaloppet 2024 fulltecknat?

  • Ja, Vasaloppet 2024 är fulltecknat!

    För dig som önskar att åka ett 90km lopp så rekommenderar vi Öppet Spår 90 eller Nattvasan 90 där det fortfarande finns gott om platser kvar. 

    Från och med mitten på april kommer det gå bra att genomföra personbyten och köpa/sälja startplatser.

    Köp och sälj startplats

  • Fick du svar på din fråga?