Är det tillåtet att deltaga i någon annans namn än mitt egna?

  • Det är inte tillåtet att deltaga i våra arrangemang i någon annans namn än ditt eget.

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Vilken information saknar du?