Är det tillåtet att delta i någon annans namn?

  • Nej, det är inte tillåtet att delta i våra arrangemang i någon annans namn än ditt eget.

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Vilken information saknar du?