Vasa ID: vad är det och var kan jag ta reda vilket Vasa ID jag har?

  • Vasa ID är en unik identifiering som består av siffror och bokstäver. Alla personer som har upprättat ett användarkonto har fått ett Vasa ID. Du kan ta reda på vad ditt Vasa ID är genom att logga in på Mina Sidor, klicka på ”Användarkonto” och ”Min profil”.
    Vasa ID finns även med i varje nyhetsbrev som vi skickar till alla anmälda.

    Vasa ID behövs om du vill åka ett seedningslopp inför Vasaloppet skidor och vissa cykellopp som stödjer det som vi kallar "automatisk seedning". Det är arrangören av loppet som behöver ditt Vasaid för att arrangören senare ska kunna skicka in resultatlistan till Vasaloppet på det sätt som krävs för att automatisk seedning ska kunna genomföras. 

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Vilken information saknar du?