Kan jag påverka min startgrupp och min starttid

  • Våra olika lopp har olika regler som styr startgruppsindelningen. Sammanfattad informationen finns under respektive lopp.  Om loppet> Inför loppet> Så kan du påverka din startposition.  

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Vilken information saknar du?