Kan jag avboka min startplats?

  • Anmälan till våra lopp är bindande och anmälningsavgiften återbetalas inte. Vi flyttar inte heller startplatser till nästa år. Kan eller vill du inte komma till start kan du försöka sälja din startplats i andra hand.

    Under respektive lopp, Anmälan - Anmälningsvillkor finner du anmälningsvillkoren i sin helhet.

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Vilken information saknar du?