När publiceras seedningstabellerna från seedningsloppen?

  • Under skidsäsongen samlas Vasaloppets seedningsgrupp varje måndag för att gå igenom helgens resultat. Senast under onsdagen efter varje lopp publiceras en uppdaterad tabell som visar vilka startled resultaten innebär i Vasaloppet.

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Vilken information saknar du?