Seedning Vasaloppsvintern 2021

  • När Vasaloppsvintern 2021 är summerad ser vi en period som innefattar två tävlingslopp med totalt 400 deltagare i Tjejvasan Elit och Vasaloppet Elit. I dessa lopp kan en seedningstabell enkelt skapas utifrån deltagarnas resultat då det finns både referensåkare och resultatlistor att använda för att kunna göra en kvalitativ seedning.

     Under resterande period med Vasaåket är det en större utmaning då både antalet skidåkare i spåret och de yttre förutsättningarna varierat från dag till dag. Inga resultatlistor finns heller tillgängliga vilket gör att vi inte har möjlighet att ta fram en formell seedningstabell för Vasaåket 2021.

     Men, under ett antal dagar med Vasaåket 90; 28 februari, 1 mars, 6 mars och 7 mars har vi samlat på oss grundläggande fakta utifrån antal skidåkare i arenan under en och samma dag samt väderförhållanden och skidspårens status. De som åkt Vasaåket 90 någon av dessa dagar och ska delta i Vasaloppet 2022 kommer därför att tilldelas startled grundad på ovan nämnda fakta. Dock kommer ingen formell seedningstabell från Vasaåket 2021 att publiceras.

     Startleden tilldelas under våren 2021 och fram till Vasaloppet 2022 finns möjlighet att seeda upp sig ytterligare startled via andra motionslopp.

  • Fick du svar på din fråga?